Tüm dünyada ve bütün bilim dallarında kongreler ve sempozyumlar; yeni gelişen tekniklerin anlatılması ve uygulanması, yapılan araştırmaların ilgili meslek grupları ile paylaşılması amacıyla yapılmaktadır. Bu kongrelerde kıdemli bilim insanları ve genç bilim insanları bir araya gelip çalışmalarında varsa bir sorun bu konu hakkında fikir beyan edip tartışırlar. Yeni fikirlerin ortaya çıkması anlamında bu kongreler önem arz ederler. Gıda kongresi de bu amaçlar üzerine toplanır. Gıda bilimi, gıda teknolojileri ve gıda güvenliği alanlarında bilimsel gelişmelerin değerlendirilmesi ve bir yayın organı ile bunun kamuoyuna ve ilgili bilim insanlarına duyurulması amacıyla yapılmaktadır. Bu kongrelerde yapılan konuşmalar sonuç bildirgesi adı altında toplanır ve gerekli merciiler ile paylaşılır. Buradaki hedef hem toplum sağlığını kontrol altında tutabilmek hem de varsa yeni çalışmaları gün yüzüne çıkarabilmektir.

Gıda Kongresi Nerede ve Ne Zaman Yapılır?

Türkiye’de ilk Gıda Kongresi 1978 tarihinde Gıda Teknolojisi Derneği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ortaklaşa hareket etmesi sonucu yapılmıştır. Ulusal nitelikteki gıda kongreleri; 2010 yılında Antalya’da, 2014’te Kuşadası’nda, 2018’de Nevşehir’de düzenlenmiştir. Pandeminin ortaya çıkışı ile birlikte 2020 yılında yüz yüze düzenlenmesi planlanan kongreler çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Ankara, Bursa, Bolu, Erzurum, Hatay, Edirne’de yüz yüze gerçekleştirme fırsatı olmuştur. Ancak 21-23 Ekim 2020’de 13. Çanakkale Gıda Kongresi pandemi nedeniyle online olarak düzenlenmiştir. Kongreye sponsor bahis siteleri firmaları ve casino siteleri firmaları şu şekildedir; hangar17.com, ciudaddeburgos.net, castadivaresort.com, zgefdergi.com . 19-21 Ekim 2022 Gıda Kongresi 14. Kongre olma niteliği taşımaktadır. Pandeminin henüz tam anlamıyla bitmemiş olması, yüz yüze bir buluşma olanağı sunmayacağı düşüncesi ile çevrim içi kongre modeli ile devam etme kararı alınmıştır. Kongrede yayımlanacak olan bildiriler 15 Eylül 2022 tarihine kadar teslim edilebilecektir.

gida kongresi ne zaman ve nerede yapilir
gida kongresi ne zaman ve nerede yapilir

Gıda Kongresinde Hangi Konular Konuşulur?

Gıda konusu multidisipliner bir bakış açısına sahiptir. Gıdanın aşamaları denilebilecek tarladan sofraya serüveni içerisinde ilgili her konu görüşülebilmektedir. Gıda egemenliği, gıda ve sanat, gıdaya ilişkin yanlış bilgiler, sağlıklı gıdaya erişim, gıdanın kimyasal yapısı, yeterli ve sürdürülebilir gıda, gıda denetimleri ve bununla alakalı ilgili mevzuatlar, nanoteknoloji ve soğuk plazma sistemlerinin güvenilirliği, gıda bölümleri ile ilgili üniversite çalışmaları gibi geniş yelpazede konular işlenir ve konuşulur.

Gıda, sadece tarlada yetiştirilip buradan sonra tamamlanan bir madde değildir. Sofraya gelene dek uzunca bir yolculuktan geçmektedir. Burada güvenli tohumdan üretime, laboratuvardan denetimine, sunum aşamasındaki sanatsal görselliğe kadar pek çok aşama söz konusudur. Tüm bu aşamalardan geçerken halk sağlığı açısından oluşturduğu riskler en önemli kısmı oluşturmaktadır. Bu noktada gıda kongrelerinde, bu risk değerlendirmesinin şeffaf ve bilimsel temelde yürütülebilmesi için Risk Değerlendirme Kurumu’nun oluşturulması yönünde fikir birliği oluşturulmuştur. Bununla birlikte uzun süredir çok büyük bir risk olarak adlandırılan küresel gıda kıtlığı konusunda da görüşler beyan edilmektedir. Bu, dünyada halihazırda en önemli mesele halini almış durumdur. Tüm canlıların en temel ihtiyacı beslenmektir. Bu beslenmeyi gıdalar vasıtasıyla gerçekleştirirler. Bu gıdaların sağlıksız olması ya da ulaşılamaz hale gelmesi sadece insanlar için değil diğer tüm canlılar için tehdit oluşturmaktadır. Düzenlenen bu kongrelerin amacı; tüm bu bahsedilen sorunlara değinmek ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yürütmektir.

Gıda Kongresi İçerikleri Nelerdir?

Gıda kongreleri, bilimsel kongreler olmanın yanı sıra toplumların sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için de çalışmalarını hızlı bir biçimde yürütmektedir. Çok farklı gıda türlerinin araştırmaları titizlikle yürütülmekte ve paylaşımı sağlanmaktadır. Örneğin; fonksiyonel gıdalar, hayvansal gıdalar, endüstriyel gıdalar, organik gıdalar gibi… Bu gıdaların mikrobiyolojisi, katkı maddeleri, toksikolojisi, güvenliği, kalitesi, ruhsatlandırma ve yasal düzenlemeleri de yine kongrelerin işledikleri konular kapsamındadır.

Bilim insanlarının yapmış oldukları bu çalışmalar, ilgili makamlarla da paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda ülke gıda politikalarının yön tayini yapılmaktadır. Yaşanacak herhangi zor bir sürece karşı önlem niteliği taşımaktadır. Çok farklı yerlerden gelip kongreye katılım sağlayan bilim insanlarının yapmış oldukları çalışmalar, dikkatlice değerlendirilmeli ve bu doğrultuda hareket edilmelidir.