TÜRKİYE 13. GIDA KONGRESİ21-23 Ekim 2020Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Troia Kongre Merkezi
Kongre için kalan süre
günsaatdakikasaniye
Türkiye 13. Gıda KongresiÇanakkale 18 Mart ÜniversitesiGıda Teknolojileri Derneği

01 Mart 2020 tarihinden sonra gönderilen bildiriler geç kayıt ücreti tarifesinden ücretlendirilmektedir.

Her bildiri için Kayıt ve Bildiri Gönderimi sayfasında yeni kayıt yapılmalıdır. (Lütfen bildiri özetinizi yazmadan önce dikkatlice okuyunuz.)

Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini (amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar) içermelidir. Poster olarak sunulması istenen derleme makalelerde kolaylıkla erişilebilecek genel bilgiler verilmesinden kaçınılmalıdır.

Bildiri özetleri sadece elektronik ortamda 150 - 200 kelime arasında olacak şekilde gönderilmelidir. 150 kelimeden daha az ya da 200 kelimeden daha fazla olarak gönderilen bildiri özetlerini sistem kabul etmeyecektir.

Kabul edilen bildirilerin, en fazla 8 sayfaya kadar olan metinleri, kongre kitabında elektronik ortamda yayımlanacaktır. Dileyen meslektaşımız sadece özetin yayımlanmasını benimseyebilir.Hakemlere sadece özetler gönderilecek, kabul edilen bildiriler yazara bildirilirken özet ya da tam metin tercihi sorulacaktır. Kongre kitabında tam metin yayımlamak isteyen meslektaşlarımız GIDA Dergisi yazım kurallarına uymalıdır.

Bildiri özetleri, Bilimsel Danışma Kurulu önerilerine göre Kongre Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecek, bu değerlendirme sonucu yazışmalardan sorumlu yazara bildirilecektir.

Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar sorumludur. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen ve o tarihte tüm Gıda Mühendisliği Bölüm temsilcilerinin katılımı ile hazırlanan "Gıda Mühendisliği Teknik Terimler Rehberi, 2007" uyarınca düzeltme yapmak hakkına sahiptir (örneğin, fermentasyon olarak yazılmış kelime fermantasyon şeklinde düzeltilecektir). Yazarlar, Türk Dil Bilgisinin temel kurallarına uymak zorundadırlar.

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için standart son tarih 01 Mart 2020'dir. Kongre takvimi sayfasında belirtilen koşullarda 01 Eylül 2020 tarihine kadar bildiri kabul edilebilir.

Prensip olarak, sözlü bildiriler salondaki dinleyicilerin çoğuna hitap etmelidir. Bu çerçevede yoğun bilimsel ve teknolojik bulguları içeren bildiriler poster olarak yönlendirilecektir. Tersine olarak, poster bildiri talebi de sözlü olarak davet edilebilecektir. Sözlü bildirilerin, ağırlıklı olarak çağrılı bildiri şeklinde sağlanması planlanmaktadır.

Programda yer aldığı halde, sözlü ya da poster bildiri özeti zamanında gönderilmeyen bildiriler, elektronik ortamda yayımlanacak olan kongre özet kitabında basılmayacaktır.


Kongre için teklif edilen sözlü bildiriler, somut bilgiler ile sunulmalıdır.